Biết thêm không thừa

Biết thêm không thừa

Tôn trọng bản quyền

Các sinh viên Pháp của tôi chẳng bao giờ dám photocopy cả cuốn sách. Cho dù mỗi máy photocopy đều phải đăng kí và trích

Biết thêm không thừa

Năm điều chớ làm khi sơ cứu

Claudia Hammond – BBC Future   Nếu bạn bị bỏng, đừng dùng bơ, hãy để vòi nước xả vào đó ít nhất 20 phút Trong